Menu
  • Home
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Onlinecarstyling.nl – Versie 1 2020 (download)

Deze privacyverklaring is bedoeld voor de verwerking van persoonsgegevens via de website www.onlinecarstyling.nl

Contactgegevens

Adres:
Onlinecarstyling.nl
Oirschotseweg 92a
5684 NL Best

Telefoonnummer:
+31 (0)6 15 39 40 60

E-mailadres:
info@onlinecarstyling.nlAlgemeen

Wij gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons aan de privacywetgeving en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn bij ons en
vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring leest u wat uw rechten en plichten zijn.Persoonsgegevens en bewaartermijnen

Wij verzamelen via onze website enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verwerken via onze website uw NAW-gegevens, afleveradres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en
privé (bankrekeninggegevens)

U mag ons altijd vragen de door u aan ons verstrekte gegevens te verwijderen. Wanneer u dat niet doet, bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor verlenen van onze diensten,
voor de uitoefening van een overeenkomst die daaruit voortvloeit dan wel voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens ten behoeve van het inloggen in het persoonlijk bestelaccount worden
door ons bewaard zolang u gebruik maakt van dit account.

Indien u een bestelling plaatst via onze website en de benodigde betaling verricht, bewaren wij uw betaalgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten dan wel voor het voldoen
aan een wettelijke verplichting.Doelen gegevensverwerking

Persoonsgegevens die u aan ons via de website verstrekt, gebruiken wij enkel voor de doelen waarvoor deze zijn verstrekt. Indien u via onze website een informatieverzoek indient, zullen wij uw gegevens louter
gebruiken om contact met u op te nemen.

Wanneer u gebruik maakt van de bestelmogelijkheid via een account zullen uw persoonsgegevens (de inloggegevens zijn ook persoonsgegevens) alleen worden gebruikt om u toegang tot uw account te verlenen.

ndien u een bestelling plaatst via onze website, hebt u de volgende mogelijkheden om te betalen: directe bankoverschrijving, PayPal, iDEAL, Bancontact, Mistercash en Sofortbanking. Deze systemen zijn via een
API  koppeling aan onze website gekoppeld. De verwerking bestaat louter uit doorgifte van uw betaalgegevens aan deze systemen om betaling mogelijk te maken.Google Analytics en cookies

Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Dat is een applicatie van Google die werkt met cookies. Via deze cookies houden wij bij hoe u de website gebruikt, denk aan hoe u op onze website terecht bent
gekomen, wanneer u onze website hebt bezocht, welke pagina’s u hebt bekeken en hoe lang u onze website hebt bezocht. Deze informatie verzamelen wij om onze website te optimaliseren en u beter van dienst te
kunnen zijn.Beveiliging

Wij doen er alles aan om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren gaan, gestolen worden of anderszins onrechtmatig worden gebruikt. Daartoe werken wij met een virusscanner, een wachtwoordbeleid,
versleuteling van gegevens en een beveiligde internetverbinding.Andere Partijen

Voor de postbezorging van door u via onze website bestelde auto-onderdelen en -accessoires verstrekken wij uw gegevens (naam en afleveradres) aan DPD / GLS. Voor het overige verstrekken wij uw persoonsgegevens
niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.

U hebt de volgende rechten:

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Geeft u altijd duidelijk aan wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.Klacht indienen

Als u vindt dat we u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u
alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen.